ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Giải pháp Cisco Webex thực hiện cộng tác trực tuyến thực hiện Hội họp, trình bày & đào tạo trực tuyến) thông qua Voice + Web + Video nền IP :


Voice Conferencing.
Web Conferencing.
Video Conferencing.


Cisco Webex là giải pháp cộng tác xếp hạng số 1 trên thế giới đã được nhiều tổ chức đánh giá bình chọn & có nhiều giải thưởng.
Tham khảo các giải thưởng mà Cisco Webex đã có trên thế giới :

Read more...

Cisco: Môi trường ONE, SDN, và khả năng lập trình

Cisco Open Network Environment (ONE) Mạng doanh nghiệp Kiến trúc vượt xa các mạng phần mềm được xác định (SDN) mô hình. Nó cho phép khả năng hiển thị sâu vào cơ sở hạ tầng vật lý và ảo. Tận dụng cơ sở hạ tầng điều khiển Cisco Chính sách ứng dụng (APIC) Doanh nghiệp Module, chi nhánh (WAN) và khuôn viên cơ sở hạ tầng mạng tại là cởi mở hơn, lập trình, và tự động. Ứng dụng và mạng nhận thức lẫn nhau, tăng sự nhanh nhẹn mạng và đáp ứng với các ứng dụng doanh nghiệp.

Read more...

Trang chủ Sản phẩm & Tin tức Cisco