ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

MỜI CÁC BẠN HỌC VIÊN ĐANG HỌC CISCO CCNA ROUTING-SWITCHING CÓ THỂ XEM online HAY DOWNLOAD CÁC MỤC TRONG EBOOK CCNA ICND1 & ICND2 TỪ CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI:

I/ CISCO  CCNA-ICND1 (CCENT).

II/ CISCO  CCNA-ICND2  (CCNA R&S).

Read more...

DANH SÁCH CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN CISCO CCNA :

Bao gồm các bài lab thực hành : Switch & Router Setup Basic,  LAN Switching, IPv4 Routing ,  IP Services , ACL, WAN PPP & Frame-Relay, IPv6 Routing,...

Read more...

CÁC TÀI LIỆU CCNA LÝ THUYẾT CƠ BẢN  (SLIDES & VIDEO) CỦA VNCS TRÌNH BÀY NGẮN GỌN:

CÁC BẠN HỌC VIÊN ĐÃ & ĐANG HỌC CISCO CCNA TẠI VNIT CÓ THỂ ĐỌC VÀ DOWNLOAD CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TRONG KHOÁ HỌC CCNA R&S  TỪ CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI:

 

Read more...