ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

CÁC BẠN HỌC VIÊN CISCO CÓ THỂ ĐỌC VÀ DOWNLOAD CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TỪ CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI: 

Read more...

CÁC TÀI LIỆU ĐÀO TẠO AN NINH BẢO MẬT CỦA CISCO

CÁC BẠN HỌC VIÊN CISCO CÓ THỂ ĐỌC VÀ DOWNLOAD CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TỪ CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI:

Read more...

 Các bạn học viên Cisco có thể đọc và download các tài liệu trình bày từ các đường link bên dưới:

Read more...

 Các bạn học viên Cisco có thể đọc và download các tài liệu trình bày từ các đường link bên dưới:

 01.Cisco_Design_VMDC Virtual Multitenant Datacenter

02.Cisco-DC-CVD-Designs

03. Cac Sodo-Design Cisco Datacenter

04.Cisco_Design_VMDC

 Chúng tôi sẽ còn cập nhật thêm các tài liệu này và thêm các phần khác trong thời gian sớm nhất!

======================================================================

Unify all your voice, video, data, and mobile applications for interactive collaboration.

 

Collaboration Applications

Stay connected and productive with voice, video, and web conferencing; messaging; mobile applications; and enterprise social software.

Telepresence / Video Conferencing

TelePresence / Video Conferencing powers a new way of working, where everyone, everywhere can be more productive through face-to-face collaboration.

Unified Communications

View, optimize, and manage your entire communications system from one screen.

Read more...

Trang chủ CISCO 01. Khóa học Cisco tổng hợp 01.3 CISCO WIRELESS - SECURITY - DATACENTER - VOICE+VIDEO