ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( Website : www.daotaocntt.org & www.vncs.com.vn )

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM ((VNIT-CS); LIÊN HỆ : CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG; DAOTAO@VNCS.COM.VN

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Các bạn  cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT (eBook)  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Sách eBook sẽ được email đến email các bạn đã đăng ký hay bản cứng (eBooks) sẽ được gửi đến địa chỉ các bạn đã đăng ký. Xem đanh sách các sách CCNA Routing & Switching bên dưới:

1.1. SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC CCNA ROUTING & SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT)

1.2. SÁCH THỰC HÀNH (LAB)  CCNA ROUTING & SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT) 

1.3. SÁCH  ÔN THI CCNA  ROUTING & SWITCHING (TIẾNG VIỆT)

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

=====================================================================

 

1.1 & 1.2 SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC VÀ THỰC HÀNH (LAB)  CCNA Routing & Switching LAB  (Tiếng Việt)

Mục lục sách bao gồm các phần thực hành như sau:

1. Phần 01: Địa chỉ IP, Chia Subnet, VLSM, Summary, Các bài tập

2. Phần 02: Cấu hình cơ bản trên Router    (CLI, password, CDP, Telnet, IOS)

3. Phần 03: Cấu hình cơ bản trên Switch   (interface, IOS, Port Security)

4. Phần 04: Định tuyến trên Router         (Static route EIGRP, OSPF và lab DHCP) 

5. Phần 05 :Cấu hình Switching nâng cao   (VLAN, STP, Inter-VLAN routing, RSTP)

6. Phần 06: Các giao thức dự phòng       (EtherChannel,  FHRP: HSRP, VRRP, GLBP)

7. Phần 07: Các công cụ quản trị           (Syslog, SNMP, Netflow)

8. Phần 08:  Access Control List (ACL)  và NAT           (ACL: standard, extend;  NAT: static, dynamic, overload)

9. Phần 09: Cấu hình kết nối mạng WAN       ( PPP: PAP, CHAP;  ADSL (PPPoE)

10. Phần 10: Mạng Frame-Relay    ( Physical, Sub-Interfaces )

11. Phần 11: IP version 6      (cài đặt địa chỉ IPv6  trên Windows, Linux, Router, kết nối IPv6)

12. Phần 12: Cấu hình định tuyến IPv6  ( triển khai IPv6 trên đinh tuyến tĩnh, RIP, OSPF, EIGRP).

13. Phần 13: Cấu hình các chuyển đổi giữa mạng IPv4 và IPv6   (Manual, GRE / 6to4 / ISATAP Tunnel).

  Để xem chi tiết các nội dung bên dưới:

===============================

1. Phần 01: Địa chỉ IP, Chia Subnet, VLSM, Summary            

1.1 Các kiến thức cơ bản cần nhớ
1.2 Địa chỉ IP
1.3 Chia subnet
1.4 Các dạng bài tập về chia subnet
 

2. Phần 02: Cấu hình cơ bản trên Router

2.1 Đăng nhập vào Router bằng giao diện dòng lệnh (CLI).
2.2 Đặt lại mật khẩu truy cập.
2.3 Các lệnh cơ bản của Cisco IOS.
2.4 Cấu hình CDP (Cisco Discovery Protocol).
2.5 Sử dụng Telnet .
2.6 Khôi phục mật khẩu trên router Cisco
2.7 Sao lưu hệ điều hành IOS và cấu hình cho Router
2.8  Cài đặt IOS cho Router từ TFTP Server
2.9 Cài đặt IOS cho Router bằng TFTPDNLD
2.10 Cài đặt IOS cho Router bằng giao thức Xmodem   


3. Phần 03: Cấu hình cơ bản trên Switch

3.1 Cấu hình cơ bản trên Switch
3.2 Sao lưu IOS và cấu hình Switch Cisco Catalyst
3.3 Cài đặt IOS cho Switch
3.4 Cấu hình an ninh kết nối Port Security


4. Phần 04: Định tuyến trên Router.

4.1 Cấu hình định tuyến tĩnh (static route)
4.2 Cấu hình DHCP Server trên Router
4.3 Cấu hình DHCP Relay trên Router
4.4 Cấu hình định tuyến EIGRP cơ bản
4.5 Cấu hình định tuyến OSPF cơ bản
4.6 Cấu hình định tuyến OSPF trên mạng Multiple Access 


5. Phần 05 :Cấu hình Switching nâng cao

5.1 Cấu hình VLAN cơ bản
5.2 Cấu hình VTP cơ bản
5.3 Spanning Tree protocol (STP)
5.4 Định tuyến giữa các VLAN
5.5 Cấu hình cổng giao tiếp ảo(SVI) trên Switch Layer 3
5.6 Cấu hình Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w): Các kiến thức  khái niệm, sự hoạt động và bài thực hành

 

6. Phần 06: Các giao thức dự phòng

6.1 EtherChannel (ghép các đường kết nối switch): Các khái niệm và hoạt động  EtherChannel và Bài thực hành EtherChannel
6.2 First Hop Redundancy Protocol (FHRP): HSRP, VRRP, GLBP  => Các kiến thức cơ bản và  bài thực hành

 

7. Phần 07: Các công cụ quản trị

7.1 Cấu hình Syslog
7.2 Cấu hình SNMP
7.3 Cấu hình Netflow
 

8. Phần 08:  Access Control List (ACL)  và NAT

 8.1 Cấu hình Access Control List (ACL)
8.2 Cấu hình Network Address Translation (NAT)
 

9. Phần 09: Cấu hình kết nối mạng WAN

9.1 Cấu hình PPP với xác thực PAP
9.2 Cấu hình PPP với xác thực CHAP
9.3 Cấu hình ADSL (PPPoE)
9.3.1 Cấu hình ban đầu cho hệ thống
9.3.2 Cấu hình các thông số kích hoạt đường ADSL
9.3.3 Khi hoàn tất cấu hình thì đường ADSL sẽ hoạt động
9.3.4 Cấu hình NAT trên CPE
9.3.5 Cấu hình hệ thống
 

10. Phần 10: Mạng Frame-Relay

10.1 Cấu hình Frame-Relay cơ bản
10.2 Cấu hình Frame-Relay Sub-interface Point-to-point
10.3 Cấu hình Frame-Relay Sub-interface Point-to-multipoint
 

11. Phần 11: IP version 6

11.1 Cài đặt IPv6 cho máy tính dùng hệ điều hành Windows
11.2 Cài đặt IPv6 cho máy tính dùng hệ điều hành Linux
11.3 Cấu hình địa chỉ Ipv6 trên Cisco Router
11.4 Kết nối IPv6 giữa các PC khác mạng
 

12. Phần 12: Cấu hình định tuyến IPv6

12.1 Cấu hình định tuyến tĩnh trên nền IPv6
12.2 Cấu hình định tuyến RIPng
12.3 Cấu hình định tuyến OSPFv3
12.4 Cấu hình định tuyến EIGRP IPv6
 

13. Phần 13: Cấu hình các chuyển đổi giữa mạng IPv4 và IPv6

13.1 Cấu hình Manual Tunnel IPv6
13.2 Cấu hình GRE – Tunnel IPv6
13.3 Cấu hình 6-to-4 Tunnel IPv6
 13.4 Cấu hình ISATAP Tunnel IPv6
 ====================================================================
 

=> 1.3. Sách  ÔN THI CCNA  Routing & Switching (Tiếng Việt) :

 Lý thuyết:  Network Basic, Bảo mật, Mô hình OSI, Cáp, IP, Subnet & Subneting, IOS Router, Cài đạt IOS, CDP, Telnet, SSH, Cisco Switch, ICMP, ARP, DHCP, Routing, VLAN, Trunking, VTP, Inter-VLAN routing, STP, PVST+, Access-Control List(ACL), NAT,  HDLC & PPP, Frame Relay, Wireless, IPv6.
Câu hỏi và trả lời ôn tập: phần căn bản, OSI, TCP/IP, Cisco IOS Basic, IOS Advanced, VLSM & IPv4, IP Routing, Switching (STP / RSTP, 802.1Q, Ethernet, Port-Security), ACL, NAT, WAN, Wireless, IPv6,..

Cisco CCNA Routing and Switching  (200-125)

 The Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching composite exam (200-125) is a 90-minute, 60–70 question assessment that is associated with the CCNA Routing and Switching certification. This exam tests a candidate's knowledge and skills related to network fundamentals, LAN switching technologies, IPv4 and IPv6 routing technologies, WAN technologies, infrastructure services, infrastructure security, and infrastructure management.

1.0 Network Fundamentals  (15%)

2.0 LAN Switching Technologies (21%)

3.0 Routing Technologies (23%)

4.0 WAN Technologies (10%

5.0 Infrastructure Services  (10%)

6.0 Infrastructure Security  (11%)

7.0 Infrastructure Management  (10%)

 =====================================================

Read more...

Mời các bạn học viên đang học Cisco CCNA Routing-Switching có thể xem hay download các mục trong Cisco EBook CCNA ICND1 & ICND2  do VNCS biên soạn từ các đường link bên dưới:

I/ Cisco  CCNA-ICND1 (CCENT).

II/ Cisco  CCNA-ICND2  (CCNA R&S).

III/ Các tài liệu thực hành CCNA-LAB của  CCNA-ICND1.

 

 Sau đây là các đường Link  các tài liệu CCNA R&S của VNCS để các bạn học viên download tài liệu:

I/ Cisco  CCNA-ICND1 (CCENT)  của VNCS:

 01.CCNAX-VNCS-Part 1 Network Fundamental

 02.CCNAX-VNCS-Part 2 Ethernet LANs and Switches

 03.CCNAX-VNCS-Part 3 IP Version 4 Address and Subnet

 04.CCNAX-VNCS-Part 4 Implementing IP Version 4

 05.CCNAX-VNCS-Part 5 Advanced IPv4 Addressing Concepts

 06.CCNAX-VNCS-Part 6 IPv4 Services

 07.CCNAX-VNCS-Part 7 IP Version 6

 

II/ Cisco  CCNA-ICND2  (CCNA R&S)  của VNCS:

 08. CCNAX-VNCS-Part 8 LAN Switch-STP

 09. CCNAX-VNCS-Part 9 IP version 4 Routing

 10. CCNAX-VNCS-Part10- IPv4 Routing Protocols (OSFP, EIGRP)

 11. CCNAX-VNCS-Part11-Wide-Area Networks.

 12.CCNAX-VNCS-Part12- IP Version 6

 13. CCNAX-VNCS-Part13- Network Management ( Managing Network Devices, IOS Files, IOS Licensing)

 

III/  Các tài liệu thực hành CCNA-LAB của CCNA-ICND1:

 01.LAB CCNA-VNCS-Part 1 Network Fundamental

 02.LAB CCNA-VNCS-Part-2-LAN-Switch

 03.LAB CCNA-VNCS-Part-3-IPv4 Address-Subnet

 04.LAB CCNA-VNCS-Part-4 Implementing IPv4

 05.LAB CCNA-VNCS-Part 5 Advanced IPv4 Addressing

 06.LAB-CCNA-VNCS-Part-6 IPv4 Services

 07.CCNAX-VNCS-LAB-Part 7 IP Version 6  (Troubleshooting; Implementing IPv6 for OSPF & EIGRP). 

 ==================================================

 

Trang chủ ĐÀO TẠO CISCO 02. CCNA Routing & Switching