ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Hiện tại, VNCS đã cập nhật đủ Bộ đầy đủ các Video Tiếng Việt bài giảng & thực hành đào tạo chứng chỉ CISCO CCNA Routing & Switching theo chuẩn của Cisco.

 Có 2 phần:   

I/ Phần các bộ Video bài giảng (Tiếng Việt)

II/ Phần các bộ Video thực hành (Tiếng Việt)

 

 Các bạn nào cần truy cập học từ xa hay download các Video Tiếng Việt đào tạo CCNA Routing & Switching mời đăng ký  nhấn vào link sau: Đăng ký truy cập/ download tài liệu đào tạo    hay link: https://goo.gl/T85xYZ  

Chú ý : khi Bạn đăng ký cần điền trong mục Tên tài liệu đào tạo CNTT cần truy cập / tải về (eBook/ Video name need download ):  Bộ Video CCNA R&S (Tiếng Việt).

  Có 2 phần:   I/ Bộ Video bài giảng (Tiếng Việt) &  II/ Bô Video thực hành (Tiếng Việt)

Danh sách các Video Tiếng Việt   đào tạo Cisco CCNA Routing & Switching (Tiếng Việt) như sau:

Read more...

Hiện tại, VNCS đã cập nhật đủ Bộ đầy đủ các Video đào tạo chứng chỉ CISCO CCNA Routing & Switching chuẩn của Cisco mới nhất.

Các bạn nào cần truy cập học từ xa hay download các Video chuẩn đào tạo CCNA Routing & Switching mời đăng ký  nhấn vào link sau: Đăng ký truy cập/ download tài liệu đào tạo    hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Chú ý : khi Bạn đăng ký cần điền trong mục Tên tài liệu đào tạo CNTT cần truy cập / tải về (eBook/ Video name need download ):  Bộ Video CCNA R&S (Tiếng Anh).

 Danh sách các Video đào tạo Cisco CCNA Routing & Switching (Tiếng Anh) như sau:

 

Read more...

Cisco CCNA Routing and Switching  (200-125)

 The Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching composite exam (200-125) is a 90-minute, 60–70 question assessment that is associated with the CCNA Routing and Switching certification. This exam tests a candidate's knowledge and skills related to network fundamentals, LAN switching technologies, IPv4 and IPv6 routing technologies, WAN technologies, infrastructure services, infrastructure security, and infrastructure management.

1.0 Network Fundamentals  (15%)

2.0 LAN Switching Technologies (21%)

3.0 Routing Technologies (23%)

4.0 WAN Technologies (10%

5.0 Infrastructure Services  (10%)

6.0 Infrastructure Security  (11%)

7.0 Infrastructure Management  (10%)

 =====================================================

Read more...

Các bạn  cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT (eBook)  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Sách eBook sẽ được email đến email các bạn đã đăng ký hay bản cứng (eBooks) sẽ được gửi đến địa chỉ các bạn đã đăng ký. Xem đanh sách các sách CCNA Routing & Switching bên dưới:

1.1. SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC CCNA ROUTING & SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT)

1.2. SÁCH THỰC HÀNH (LAB)  CCNA ROUTING & SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT) 

1.3. SÁCH  ÔN THI CCNA  ROUTING & SWITCHING (TIẾNG VIỆT)

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

 

Read more...

Trang chủ CISCO 02. CCNA Routing & Switching