ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Bộ Video đào tạo CCNA Wireless

Chúng tôi đang có Bộ các Video đào tạo chứng chỉ CISCO CCNA Wireless 

Các bạn nào cần truy cập học từ xa hay download các Video chuẩn đào tạo CCNA Wireless mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký truy cập/ download tài liệu đào tạo    hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Chú ý : khi Bạn cần điền trong mục Tên tài liệu đào tạo CNTT cần truy cập / tải về (eBook/ Video name need download ):  Bộ Video CCNA Wireless.

 Danh sách các Video đào tạo Cisco CCNA Wireless như sau:

Read more...

Các bạn  cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

SÁCH CCNA WIRELESS 300-355 TOÀN TẬP (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH, ÔN  THI)  : BẢN EBOOK TIẾNG ANH 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT (eBook)  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Sách eBook sẽ được gửi đến email các bạn đã đăng ký hay bản cứng (eBooks) sẽ được chuyển phát nhanh đến địa chỉ các bạn đã đăng ký.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Để xem chi tiết nội dung CCNA WIRELESS  300-355 TOÀN TẬP (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH, ÔN  THI)  : BẢN EBOOK TIẾNG ANH :

  
Nhấn vào Links  bên dưới để xem mục lục nội dung chi tiết:

Read more...

CISCO CCNA Wireless (200-355)

Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals

 

 The Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals (WIFUND) exam (200-355) is a 90-minute, 60–70 item assessment that is associated with the CCNA Wireless certification. This exam tests a candidate's knowledge of Radio Frequency (RF) and 802.11 technology essentials along with installing, configuring, monitoring, and basic troubleshooting tasks needed to support Small Medium Business and Enterprise wireless networks. Candidates can prepare for this exam by taking the Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals (WIFUND) course.

 

1.0 RF Fundamentals  13%    

2.0 802.11 Technology Fundamentals            13%    

3.0 Implementing a Wireless Network           16%    

4.0 Operating a Wireless Network      20%    

5.0 Configuration of Client Connectivity       16%    

6.0 Performing Client Connectivity Troubleshooting 13%    

7.0 Site Survey Process           9%      

 

 

1. RF Fundamentals

 

Explaining WLAN Technology and Standards

00:34:05

Exploring Wireless Networking

00:17:27

CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

Varies

CCNA Wireless Video Course

Varies

2. 802.11 Technology Fundamentals       

Wireless LAN RF Principles

18 Pages

Introduction to 802.11n

00:16:57

Explaining WLAN Technology and Standards

00:34:05

Describing Wireless LAN Topologies

00:23:56

802.11n: The Next Generation of Wireless Performance

18 pages

CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

Varies

CCNA Wireless Video Course

Varies

 

3. Implementing a Wireless Network       

 

Configuring Wireless LANs

00:19:05

Wireless LAN Controller (WLC) Design and Features FAQ

18 pages

CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

Varies

CCNA Wireless Video Course

Varies

 4. Operating a Wireless Network    

AP discovery of WLC

2 pages

Wireless LAN Controller (WLC) - FAQ

18 pages

Configuring Wireless LANs

00:19:05

Understanding Wireless Network Controller Technology

00:11:13

CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

Varies

CCNA Wireless Video Course

Varies

 

5. Configuration of Client Connectivity  

 

Wireless Guest Access FAQ

6 pages

Adding Mobility with Roaming

7 pages

CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

Varies

CCNA Wireless Video Course

Varies

 

 

6. Performing Client Connectivity Troubleshooting  

 

Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals (WIFUND) v1.0

Varies

Deploying and Troubleshooting Cisco Wireless LAN Controllers

600 pages

CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide

Varies

CCNA Wireless Video Course

Varies

  

7. Site Survey Process

 Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals (WIFUND) v1.0 

 Performing a Site Survey     

 Site Survey Guidelines for WLAN Deployment     

 Wireless Site Survey FAQ                   

 CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide 

 CCNA Wireless Video Course