ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( Website : www.daotaocntt.org & www.vncs.com.vn )

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM ((VNIT-CS); LIÊN HỆ : CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG; DAOTAO@VNCS.COM.VN

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

1. SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (TIẾNG VIỆT)

2. SÁCH CCNA SECURITY  - OFFICAL CERTIFICATION GUIDE  (TIẾNG ANH)

Các bạn  cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT (eBook)  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Sách eBook sẽ được gửi đến email các bạn đã đăng ký hay bản cứng (eBooks) sẽ được chuyển phát nhanh đến địa chỉ các bạn đã đăng ký.

 Mời các bạn xem Tiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

1 SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (TIẾNG VIỆT)

2 SÁCH CCNA SECURITY  - OFFICAL CERTIFICATION GUIDE  (TIẾNG ANH)

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Để xem chi tiết nội dung các sách CCNA Security (Tiếng Việt và Tiếng Anh), nhấn link bên dưới:

 

Read more...

Implementing Cisco Network Security Exam (210-260)

 

  Cisco CCNA Security

The Implementing Cisco Network Security (IINS) exam (210-260) is a 90-minute assessment with 60-70 questions. This exam tests the candidate's knowledge of secure network infrastructure, understanding core security concepts, managing secure access, VPN encryption, firewalls, intrusion prevention, web and email content security, and endpoint security. This exam validates skills for installation, troubleshooting, and monitoring of a secure network to maintain integrity, confidentiality, and availability of data and devices. This exam also shows competency in the technologies that Cisco uses in its security infrastructure. Candidates can prepare for this exam by taking the Implementing Cisco Network Security (IINS) course.

 

1.0 Security Concepts

2.0 Secure Access

3.0 VPN

4.0 Secure Routing and Switching

5.0 Cisco Firewall Technologies

6.0 IPS

7.0 Content and Endpoint Security

================================================================

1. Security Concepts

 
Implementing Cisco Network Security (IINS) v3.0CLN Store Content Varies
CCNA Security Official Study Guide by Cisco PressCisco Press Content 608 pages
Diffie Hellman Exchange 2 pages
Mitigating Layer 2 Attacks 25 pages
CCNA Security 210-260 Complete Video CourseCisco Press Content Varies
CCNA Security (210-260) Portable Command Guide, 2nd EditionCisco Press Content Varies
Current Security Threat Landscape Networking Talks LiveLessonsCisco Press Content Varies

 

2. Secure Access

 
Implementing Cisco Network Security (IINS) v3.0CLN Store Content Varies
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR) Varies
CCNA Security Prep from Networkers Varies
CCNA Security 210-260 Complete Video CourseCisco Press Content Varies
CCNA Security (210-260) Portable Command Guide, 2nd EditionCisco Press Content

Varies 

 

 

3. VPN

 
Implementing Cisco Network Security (IINS) v3.0CLN Store Content Varies
CCNA Security: IPsec VPNs Varies
CCNA Security: SSL VPNs Varies
Configuring IPsec Site-to-Site VPN Varies
Site-to-Site IPsec VPN Operations Varies
Diffie Hellman Exchange 2 pages
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR) 08:00:00
CCNA Security 210-260 Complete Video CourseCisco Press Content Varies
CCNA Security (210-260) Portable Command Guide, 2nd EditionCisco Press Content Varies

 

4. Secure Routing and Switching

 
Implementing Cisco Network Security (IINS) v3.0CLN Store Content Varies
Mitigating Layer 2 Attacks 25 pages
Hardening Cisco IOS Devices 00:20:22
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR) 08:00:00
CCNA Security 210-260 Complete Video CourseCisco Press Content Varies
CCNA Security (210-260) Portable Command Guide, 2nd EditionCisco Press Content Varies

 

5. Cisco Firewall Technologies

Hide Titles
Implementing Cisco Network Security (IINS) v3.0CLN Store Content Varies
CCNA Security 210-260 Complete Video CourseCisco Press Content Varies
CCNA Security (210-260) Portable Command Guide, 2nd EditionCisco Press Content Varies
Cisco Next-Generation Security Solutions: All-in-one Cisco ASA Firepower Services, NGIPS, and AMPCisco Press Content 368 pages

 

6. IPS

Hide Titles
Implementing Cisco Network Security (IINS) v3.0CLN Store Content Varies
Chapter 6: Network Security Using Cisco IOS IPS 52 pages
Chapter 5: Cisco IOS IPS 13 pages
Securing Hosts Using Cisco Security Agent (HIPS) v3.1 Varies
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR) 08:00:00
CCNA Security 210-260 Complete Video CourseCisco Press Content Varies
CCNA Security (210-260) Portable Command Guide, 2nd EditionCisco Press Content Varies
Introduction to FirePOWER & FireSIGHT Policies Varies
Cisco Next-Generation Security Solutions: All-in-one Cisco ASA Firepower Services, NGIPS, and AMPCisco Press Content 368 pages

 7. Content and Endpoint Security 

Implementing Cisco Network Security (IINS) v3.0CLN Store Content Varies
Securing Hosts Using Cisco Security Agent (HIPS) v3.1 Varies
CCNA Security 210-260 Complete Video CourseCLN Store Content Varies

 CCNA Security (210-260) Portable Command Guide, 2nd EditionCLN Store Content

Introduction to FirePOWER & FireSIGHT Policies

 Cisco Next-Generation Security Solutions: All-in-one Cisco ASA Firepower Services, NGIPS, and AMP