ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : 024-62920497; 0912152390; Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

1. SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (TIẾNG VIỆT)

2. SÁCH CCNA SECURITY  - OFFICAL CERTIFICATION GUIDE  (TIẾNG ANH)

Các bạn  cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT (eBook)  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Sách eBook sẽ được gửi đến email các bạn đã đăng ký hay bản cứng (eBooks) sẽ được chuyển phát nhanh đến địa chỉ các bạn đã đăng ký.

 Mời các bạn xem Tiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

1 SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (TIẾNG VIỆT)

2 SÁCH CCNA SECURITY  - OFFICAL CERTIFICATION GUIDE  (TIẾNG ANH)

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Để xem chi tiết nội dung các sách CCNA Security (Tiếng Việt và Tiếng Anh), nhấn link bên dưới:

 


===============================================================

1. SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (TIẾNG VIỆT):

Phần I: Lý thuyết 

 1. Tổng quan các loại hình tấn công mạng.
 2. Tấn công ở tầng ứng dụng.
 3. Bảo mật trong thiết lập, cài đặt thiết bị  Cisco 
 4. Mô hình AAA 
 5. Bảo mật các dịch vụ trên Router và các giao tiếp.
 6. Bảo mật quản lý và báo cáo.
 7. Tổng quan về PKI ( hạ tầng khoá công khai).
 8. Thuật toán tạo chữ ký số.
 9. Ngăn chặn giả mạo DHCP Server
 10. Bảo vệ địa chỉ  IP nguồn
 11. Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP động
 12. Kiểu tấn công  VLAN Hopping
 13. Mô hình  bảo vệ STP 

Phần II: Các bài Thực hành 

 1. Lab-01: sử dụng công cụ dò IP, cổng TCP.
 2. Lab-02: sử dụng công cụ  tìm mật khẩu, giải mã, ghi âm.
 3. Lab-03: sử dụng công cụ lấy thông tin dịch vụ trên router, server, host,...
 4. Lab-04: cấu hình SSH
 5. Lab-05: Secure Device Manager (SDM)
 6. Lab-06: Cấu hình Lab-16: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based cơ bản
 7. Lab-07: Cấu hình RSPAN
 8. Lab-08: Cấu hình Time-range ACL
 9. Lab-09:  Cấu hình Dynamic Access-List
 10. Lab-10: Cấu hỉnh Reflexive Access-List
 11. Lab-11:  Thực hiện xác thực dùng Cisco ACS
 12. Lab-12: Cấu hình Port-Security
 13. Lab-13: Cấu hình IPSec VPN site-to-site dùng CLI
 14. Lab-14: Cấu hình IPSec VPN site-to-site dùng SDM
 15. Lab-15: Cấu hình IOS Firewall cơ bản
 16. Lab-16: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based cơ bản
 17. Lab-17: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based dùng SDM
 18. Lab-18:Cấu hình Cisco IOS IPS
 19. Lab-19: Cấu hình Firewall ASA cơ bản
 20. Lab-20: Cấu hình Firewall ASA nâng cao
 21. Lab-21: Cấu hình IPS cơ bản
 22. Lab-22: Cấu hình IPS nâng cao
================================================

2. SÁCH  CCNA SECURITY CERTIFICATION GUIDE  OFFICIAL (Tiếng Anh)  

Part I Fundamentals of Network Security

Chapter 1 Networking Security Concepts 

Chapter 2 Common Security Threats

 Part II Secure Access

Chapter 3 Implementing AAA in Cisco IOS

Chapter 4 Bring Your Own Device (BYOD)

 Part III Virtual Private Networks (VPN)

Chapter 5 Fundamentals of VPN Technology and Cryptography

Chapter 6 Fundamentals of IP Security

Chapter 7 Implementing IPsec Site-to-Site VPNs

Chapter 8 Implementing SSL VPNs Using Cisco ASA

 Part IV Secure Routing and Switching

Chapter 9 Securing Layer 2 Technologies

Chapter 10 Network Foundation Protection

Chapter 11 Securing the Management Plane on Cisco IOS Devices

Chapter 12 Securing the Data Plane in IPv6

Chapter 13 Securing Routing Protocols and the Control Plane

 Part V Cisco Firewall Technologies and Intrusion Prevention System Technologies

Chapter 14 Understanding Firewall Fundamentals

Chapter 15 Implementing Cisco IOS Zone-Based Firewalls

Chapter 16 Configuring Basic Firewall Policies on Cisco ASA

Chapter 17 Cisco IDS/IPS Fundamentals

 Part VI Content and Endpoint Security

Chapter 18 Mitigation Technologies for E-mail-Based and Web-Based Threats

Chapter 19 Mitigation Technologies for Endpoint Threats

 Part VII Final Preparation

Chapter 20 Final Preparation

 Part VIII Appendixes

Appendix A Answers to the “Do I Know This Already?” Quizzes 511

Appendix B CCNA Security 210-260 (IINS) Exam Updates 517

Glossary, Index, On the CD, Glossary,

Appendix C Memory Tables.

Trang chủ ĐÀO TẠO CISCO 04. CCNA Security 03.1 Các Sách eBook Cisco CCNA Security