ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel


Các bạn  cần mua sách eBook CCNA Datacenter mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT (eBook)  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Sách eBook sẽ được gửi đến email các bạn đã đăng ký hay bản cứng (eBooks) sẽ được chuyển phát nhanh đến địa chỉ các bạn đã đăng ký.

 Mời các bạn xem Tiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

Book 1: Introducing Cisco Data Center Networking (200-150)
Book 2: Introducing Cisco Data Center Technologies (200-155)

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

 

Để xem chi tiết nội dung các sách CCNA Datacenter , nhấn link bên dưới:

Read more...

Cisco CCNA Datacenter

   Course 01: Introducing Cisco Data Center Networking (200-150)

 The Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN) exam (200-150) is a 90-minute, 55–65 question assessment. This exam is one of the exams associated with the CCNA Data Center Certification. This exam tests a candidate's knowledge of data center physical infrastructure, data center networking concepts, and data center storage networking.  The course, Introducing Cisco Data Center Networking v6 (DCICN), will help candidates prepare for this exam, as the content is aligned with the exam topics.

 1.0 Data Center Physical Infrastructure

2.0 Basic Data Center Networking Concepts

3.0 Advanced Data Center Networking Concepts

4.0 Basic Data Center Storage

5.0 Advanced Data Center Storage

  

Read more...

CCNA- DC Part 2:  Introducing Cisco Data Center Technologies (200-155)

 

 

The Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT) exam (200-155) is a 90-minute, 55–65 question assessment. This exam is one of the exams associated with the CCNA Data Center Certification. This exam tests a candidate's knowledge of fundamental data center technologies including unified computing, data center network virtualization, Cisco data center networking technologies, data center automation and orchestration, and Application Centric Infrastructure.  The course, Introducing Cisco Data Center Technologies v6 (DCICT), will help candidates prepare for this exam, as the content is aligned with the exam topics.

 

1.0 Unified Computing

25%

 

2.0 Network Virtualization

17%

 

3.0 Cisco Data Center Networking Technologies

26%

 

4.0 Automation and Orchestration

15%

 

5.0 Application Centric Infrastructure

17%

 

Read more...

Trang chủ CISCO 05. CCNA Datacenter