ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : 024-62920497; 0912152390; Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

SÁCH THỰC HÀNH  CCNA VOICE LAB  (TIẾNG VIỆT) 

Các bạn  cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT (eBook)  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Sách eBook sẽ được gửi đến email các bạn đã đăng ký hay bản cứng (eBooks) sẽ được chuyển phát nhanh đến địa chỉ các bạn đã đăng ký.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Để xem chi tiết nội dung SÁCH THỰC HÀNH CCNA VOICE LAB  (TIẾNG VIỆT), nhấn link dưới:

 


CHƯƠNG 01 :  TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI VoIP CME   
 Bài 1: Cấu hình CME cấp số cho IPPhone; 
 Bài 2: Cấu hình Digital Interface; 
Bài 3: Call Legs, Dial Peers + Wildcards ; 
 Bài 4: Cấu hình giả lập PSTN; 
Bài 5: LAB Voice Mail AIM trên CME). 
 
CHƯƠNG 02 :  TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI VoIP CUCM   
Bài 1: Cài đặt CUCM trên ESXi Server; 
Bài 2: Cài License trên CUCM;
Bài 3: Cài đặt các dịch vụ trên CUCM;
Bài 4: Đăng ký IP Phone trên CUCM;
Bài 5: Call Routing trên CUCM;
Bài 6: Đăng ký IP Phone trên CUCM sử dụng Bulk Admin Tool (BAT);
Bài 7: Thêm Users thủ công trên CUCM;
Bài 8: Thêm Users bằng Bulk Admin Tool (BAT) ;
Bài 9: Triển khai Hunt Group trên CUCM;
Bài 10: Triển khai các tính năng Call Coverage trên CUCM; 
Bài 11: Triển khai Extension Mobility trên CUCM .