ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : 024-62920497; 0912152390; Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 VNCS có các sách đào tạo chuẩn Cisco (dạng Hardcopy )

 

Cisco Secure Virtual Private Network – Volume 01.

2.    b. Cisco Secure Virtual Private Network – Volume 02.

3.     c.Cisco Secure Intrusion Detection Systems - Volume 01.

4.     d.Cisco Secure Intrusion Detection Systems - Volume 02.

5.    e. Cisco Voice over IP – Volume 01.

6.     f.Cisco Voice over IP – Volume 02.

7.    g. Cisco Voice over IP – Volume 03.

8.     h.Cisco Voice over IP Fundamentals – Volume 01.

9.     i.Integrating Voice and Data Networks.

10.  j.Developing IP Multicast Network

 

Các sách  Cisco (handbook)

        a. Cisco Secure Virtual Private Network – Volume 01.

2.    b. Cisco Secure Virtual Private Network – Volume 02.

3.     c.Cisco Secure Intrusion Detection Systems - Volume 01.

4.     d.Cisco Secure Intrusion Detection Systems - Volume 02.

5.    e. Cisco Voice over IP – Volume 01.

6.     f.Cisco Voice over IP – Volume 02.

7.    g. Cisco Voice over IP – Volume 03.

8.     h.Cisco Voice over IP Fundamentals – Volume 01.

9.     i.Integrating Voice and Data Networks.

10.  j.Developing IP Multicast Network

 

Liên hệ: Công ty VNCS.
Tel: 0912152390 ; 04-62920497
Địa chỉ: A4 Lô 6 Đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà nội
(Đi từ Lê trọng tấn rẽ phải vào Đô thị Định Công, công ty VNCS đằng sau Bệnh viện Bưu điện).