ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 A. Ngôn ngữ lập trình C    (C  Programing Language)

1.Giáo trình C# Tiếng Việt : 389 trang

2. C# Quick Syntax Reference : 123 trang

3. Lập trình C cơ bản & nâng cao  (mục lục) : NXB Bách Khoa Hà Nội.

4.1. Lập trình C cơ bản (Slides) 

4.2  Lập trình C toàn tập (Tiếng Việt)

5.  Lap trinh C++ & Huong doi tuong

 

 

C. Ngôn ngữ lập trình Java    (Java Programing Language)

1.Learning JavaScript, 3rd Edition : 364 trang

2.Adobe AIR for JavaScript Developers Pocket Guide:  (Help  Guide)

3. Giáo trình  lập trình Java (mục lục)

4. JavaScript Hướng dẫn học qua các ví dụ-  FPT Book  (mục lục)

 

C. Ngôn ngữ lập trình ứng dụng khác và tài liệu khác:

1. Scratch_40 bài tập lập trình  (02 book)  - mục lục

2. Giáo trình Quản lý dự án phần mềm - mục lục

 

 DAOTAOCNTT.ORG
 => Dành cho các bạn đã có tài khoản truy cập toàn bộ CSDL đào tạo CNTT Tổng hợp (
THIẾT KẾ WEBSITE, LẬP TRÌNH,  CISCO, MICROSOFT,...) truy câp (yêu cầu tài khoản truy cập)

Nếu bạn nào chưa có tài khoản truy cập, có ung cầu đăng ký tài khoản để truy cập đến tất cả tài liệu đào tạo (slides, ebook, video,..) bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh  ĐĂNG KÝ => https://goo.gl/forms/X36YfndDsU0vz46C2

 

Hiện tại chúng tôi đang bán các tài liệu đào tạo lập trình ứng dụng   (bản ebook download)

Sách eBook sẽ được email hướng dẫn để các bạn có quyền truy cập và download trên CSDL của DAOTAOCNTT.ORG

Các bạn nào cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

 Mời các bạn xemTiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

 01. Giáo trình_C#  (bản Tiếng Việt): 389 trang.

 02. C# Quick Syntax Reference : 123 trang.

 03. Director MX 2004 Games Game development with Director: 343 trang.

 04. Pro PHP Programming: 433 trang

 05.Beginning PHP5, Apache and MySQL Web Development: 819 trang

 06.Expert PHP and MySQL:  328 trang

 07.Beginning Ajax with PHP: 270 trang

 08.Learning JavaScript, 3rd Edition: 364 trang

 

 Các bạn tham khảo nội dung  mục lục chi tiết các sách, mời nhấn vào đường link bên dưới:

Read more...

Trang chủ LẬP TRÌNH LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG