ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 

DAOTAOCNTT.ORG:   Danh sách các ebook đào tạo thiết kế web và ngôn ngữ lập trình

A. Công cụ thiết kế Website  (Web Design)

1. Hello! HTML5 & CSS3 :   561 trang

2. PHP Web use Zend Framework:  342 trang

3. Joomla! 3.0 Beginner's Guide : 434 trang

4. Joomla! Templates: 361 trang

5. WordPress 24-Hour Trainer, 3rd Edition:  459 trang

 

B. Ngôn ngữ lập trình C#    (C# Programing Language)

1.Giáo trình C# Tiếng Việt : 389 trang

2. C# Quick Syntax Reference : 123 trang

 

C. Ngôn ngữ lập trình PHP    (PHP Programing Language)

1. Pro PHP Programming: 433 trang

2.Beginning PHP5, Apache and MySQL Web Development : 819 trang

3.Expert PHP and MySQL:  328 trang

4.Beginning Ajax with PHP: 270 trang

C. Ngôn ngữ lập trình Java    (Java Programing Language)

1.Learning JavaScript, 3rd Edition : 364 trang

2.Adobe AIR for JavaScript Developers Pocket Guide:  (Help  Guide)

C.  Hệ Cơ sở dữ liệu  (Database system)

01.   Pro MySQL: 769 trang

02.   Teach Yourself SQL in 21 Days: 586 trang

03.   Beginning T-SQL 2012, 2nd Edition: 449 trangDAOTAOCNTT.ORG
 => Dành cho các bạn đã có tài khoản truy cập toàn bộ CSDL đào tạo CNTT Tổng hợp (
THIẾT KẾ WEBSITE, LẬP TRÌNH,  CISCO, MICROSOFT,...) truy câp (yêu cầu tài khoản truy cập)

Nếu bạn nào chưa có tài khoản truy cập, có ung cầu đăng ký tài khoản để truy cập đến tất cả tài liệu đào tạo (slides, ebook, video,..) bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh  ĐĂNG KÝ => https://goo.gl/forms/X36YfndDsU0vz46C2

 

Các bạn nào cần mua & download sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua/ download sách đào tạo CNTT  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Mời các bạn xem danh sách các sách ebook đào tạo thiết kế, lập trình Web  bên dưới :

1. Hello! HTML5 & CSS3 :   561 trang

2. HTML5 and CSS Complete (7th_edition):  491 trang

3. Joomla! 3.0 Beginner's Guide : 434 trang

4. Joomla! Templates: 361 trang

5. WordPress 24-Hour Trainer, 3rd Edition:  459 trang

6. DHTML_and_CSS_Advanced :  440 trang

Các bạn tham khảo nội dung  mục lục chi tiết các sách, mời nhấn vào đường link bên dưới:

Read more...