ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : 024-62920497; 0912152390; Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Hiện tại  đang có các file eBook (Tiếng Việt) tài liệu đào tạo các chứng chỉ  MICROSOFT MCSA / MCSE (Tiếng Việt & Tiếng Anh)  phục vụ  đào tạo thực hành chi tiết và ôn luyện thi  Server Services, Virtualization & Cloud Computing nên  chi phí download các eBooks sẽ thấp hơn rất nhiều so với mua bản Hardcopy (bản cứng).

Các bạn nào cần mua sách eBooks Microsoft MCSA / MCSE (Tiếng Việt & Tiếng Anh) mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua sách đào tạo (Bản eBook)   hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Để biết nội dung chi tiết của Sách đào tạo Microsoft (Tiếng Việt & Tiếng Anh), mời các bạn nhấn vào các Link bên dưới:

 => 1. eBook: MICROSOFT PRIVATE CLOUD COMPUTING (2012)

=>  2. HandBook: Sách eBook quản trị mạng Windows Server 2008  (Tiếng Việt).

 => 3. eBook: Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide

=> 4. eBook: Windows Server 2012 Understanding Hyper-V

  

 

  

01.EBOOK:  MICROSOFT PRIVATE CLOUD COMPUTING

Part 1: Introduction to Cloud Computing

Chapter 01: Understanding Cloud Computing

Chapert 02: The Microsoft Private Cloud 

Part 2: Fabric & Service Management

Chapter 03: Introducing the VMM 2012 Architecture

Chapter 04: Setting Up & Deploying VMM 2012

Chapter 05: Understanding the VMM Library

Chapter 06: Understanding Network & Storage in VMM 2012

Chapter 07: Deploying Hosts & Clusters in VMM 2012

Chapter 08: Understanding services Modeling

Part 3: Private Cloud Solution

Chapter 09: Creating a Private Cloud

Chapter 10: Working in the Cloud

Chapter 11: App Controller & the Public Cloud 

Chapter 12: Cloud Services Process Pack

=========================================================

 

2. eBook Quản Trị Mạng - Microsoft Window Server 2008   (02 Tập)  Tiếng Việt

I. TẬP 01:

 1. TỔNG QUAN MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008-2012

 2. CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2008

 3. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MÁY ẢO

 4. GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP.

 5. CÔNG CỤ QUẢN TRỊ SERVER MANAGER

 6. LOCAL USERS VÀ LOCAL GROUPS

 7. LOCAL POLICY - LOCAL SECURITY POLICY

 8. DISK MANAGEMENT

 9. SHARE PERMISSION

 10. SHARE NTFS PERMINISION

 11. DOMAIN CONTROLLER - JOIN DOMAIN

 12. DOMAIN USER - DOMAIN GROUP

 13. HOME DIRECTORY - PROFILES

 14. DNS SERVER

 15. DHCP SERVER

 16. IIS SERVER

 17. TRIỂN KHAI FILE SERVICES

 18. BẢO MẬT HỆ THỐNG VỚI WINDOWS FIREWALL

 19. BACKUP & RESTORE

 20. TRIỂN KHAI WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES

II. TẬP 02:

 

 1. GROUP POLICY OBJECT - DEPLOY SOFTWARE

 2. QUẢN LÝ IN ẤN

 3. SECURITY TEMPLATE - AUDIT POLICY

 4. TERMINAL SERVICES

 5. DỊCH VỤ LIGHTWEIGHT DIRECTORY SERVICES

 6. TRIỂN KHAI READ ONLY DOMAIN CONTROLLER

 7. MDAEMON MAIL SERVER

 8. TRIỂN KHAI BRANCHCACHE

 9. TRIỂN KHAI VPN RECONNECT

 10. WINDOWS POWERSHELL

 11. WINDOWS SERVER CORE

===============================================================

3. eBook: Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide

Part 1 • The Basics. 1
Chapter 1 • Introducing Windows Server 2012 Hyper-V 
Chapter 2 • Deploying Hyper-V
Chapter 3 • Managing Virtual Machines

Part 2 • Advanced Networking and Cloud Computing
Chapter 4 • Networking
Chapter 5 • Cloud Computing

Part 3 • Storage and High Availibility
Chapter 6 • Microsoft iSCSI Software Target
Chapter 7 • Using File Servers
Chapter 8 • Building Hyper-V Clusters
Chapter 9 • Virtual SAN Storage and Guest Clustering
Part 4 • Advanced Hyper-V. 
Chapter 10 • Backup and Recovery 
Chapter 11 • Disaster Recovery 
Chapter 12 • Hyper-V Replica
Chapter 13 • Using Hyper-V for Virtual Desktop Infrastructure 
 ===========================================================================
 

4. eBook: Windows Server 2012 Understanding Hyper-V

Chapter 1. An Introduction to Hyper-V 3.0
Chapter 2. Failover Clustering 
Chapter 3. Migrations 
Chapter 4. Managing Virtual Machine Failover 
Chapter 5. PowerShell Management 
Chapter 6. Virtual Machine Management 
Chapter 7. P2V Conversions 
Chapter 8. Replication 
Chapter 9. Hyper-V Management
Chapter 10. Networking 
Chapter 11. Backing up Hyper-V 
Chapter 12. Automation and Orchestration
Trang chủ ĐÀO TẠO MICROSOFT Đăng ký download các tài liệu EBooks đào tạo Microsoft (2)