ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : 024-62920497; 0912152390; Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Khóa học Quản trị hệ thống mạng Microsoft MCSA 2016

 1. Giới thiệu khóa học

  • MCSA là viết tắt của Microsoft Certified Solutions Associate. Chương trình đào tạo MCSA Windows Server 2016 cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows Server 2016, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2016 cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như các dịch vụ Active Directory, DNS, DHCP, NAP, Network Load Balancing, Direct Access, Nano Server, công nghệ đóng gói phần mềm, Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V)…

  • Đối tương tham gia khóa học
  • Sinh viên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông
  • Những người làm công tác quản trị mạng trong các tổ chức, doanh nghiệp.
  • Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng
  • Các bạn yêu thích công việc quản trị mạng máy tính và muốn trở thành một nhà quản trị mạng chuyên nghiệp.
 2. Điều kiện tham gia khóa học

  • Có kiến thức cơ bản về mạng căn bản.
 3. Khả năng đạt được sau khóa học

  • Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ đạt được các mục tiêu và kiến thức như sau:
   • Hiểu rõ về các dịch vụ mạng hoạt động trên nền tảng Windows Server 2016. 
   • Đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống dựa trên nền tảng Windows Server 2016.
   • Được trang bị đầy đủ kiến thức để vượt qua kì thi lấy chứng chỉ quốc tế MCSA 2016.
 4. Phương pháp học

  • Học bằng phương pháp Online Video Conference trực tiếp với giáo viên.
 5. Nội dung chương trình

  • Nội dung khóa học bao gồm các phần như sau:
   • Course 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
    • Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workload
    • Module 2: Configuring local storage
    • Module 3: Implementing enterprise storage solutions
    • Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
    • Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
    • Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
    • Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
    • Module 8: Implementing and managing failover clustering
    • Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
    • Module 10: Implementing Network Load Balancing
    • Module 11: Creating and managing deployment images
    • Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
   • Course 70-741: Networking with Windows Server 2016
    • Module 1: Planning and implementing an IPv4 network
    • Module 2: Implementing DHCP
    • Module 3: Implementing IPv6
    • Module 4: Implementing DNS
    • Module 5: Implementing and managing IPAM
    • Module 6: Remote access in Windows Server 2016
    • Module 7: Implementing DirectAccess
    • Module 8: Implementing VPNs
    • Module 9: Implementing networking for branch offices
    • Module 10: Configuring advanced networking features
    • Module 11: Implementing Software Defined Networking
   • Course 70-742: Identity with Windows Server 2016
    • Module 1: Installing and configuring domain controllers
    • Module 2: Managing objects in AD DS
    • Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
    • Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
    • Module 5: Implementing Group Policy
    • Module 6: Managing user settings with Group Policy
    • Module 7: Securing Active Directory Domain Services
    • Module 8: Deploying and managing AD CS
    • Module 9: Deploying and managing certificates
    • Module 10: Implementing and administering AD FS
    • Module 11: Implementing and administering AD RMS
    • Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
    • Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

 

Trang chủ ĐÀO TẠO MICROSOFT 12.Đào tạo chứng chỉ Microsoft MCSA Windows 2016 Server