ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : 024-62920497; 0912152390; Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

eBook Quản Trị Mạng - Microsoft Window Server 2008   (02 Tập) bản Tiếng Việt

Đăng ký mua sách eBooks microsoft window Server 2008 (Tiếng Việt) mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua sách đào tạo CNTT   hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

  Mời các bạn xem nội dung sách ebook Quản Trị Mạng - Microsoft Window Server 2008   (02 Tập):


I. TẬP 01:

 1. Tổng quan Microsoft Windows Server 2008-2012

 2. Cài đặt Windows Server 2008

 3. Cài đặt và cấu hình máy ảo

 4. Giao thức TCP/IP và địa chỉ IP.

 5. Công cụ quản trị Server Manager

 6. Local Users và Local Groups

 7. Local Policy - Local Security Policy

 8. Disk Management

 9. Share Permission

 10. Share NTFS Perminision

 11. Domain Controller - Join Domain

 12. Domain User - Domain Group

 13. Home Directory - Profiles

 14. DNS Server

 15. DHCP Server

 16. IIS Server

 17. Triển khai File Services

 18. Bảo mật hệ thống với Windows Firewall

 19. Backup & Restore

 20. Triển khai Windows Deployment Services

II. TẬP 02:

 1. GROUP POLICY OBJECT - DEPLOY SOFTWARE

 2. QUẢN LÝ IN ẤN

 3. SECURITY TEMPLATE - AUDIT POLICY

 4. TERMINAL SERVICES

 5. DỊCH VỤ LIGHTWEIGHT DIRECTORY SERVICES

 6. TRIỂN KHAI READ ONLY DOMAIN CONTROLLER

 7. MDAEMON MAIL SERVER

 8. TRIỂN KHAI BRANCHCACHE

 9. TRIỂN KHAI VPN RECONNECT

 10. WINDOWS POWERSHELL

 11. WINDOWS SERVER CORE


Trang chủ ĐÀO TẠO MICROSOFT LINKS to MICROSOFT DOCUMENTS-BOOKS 02.Sách eBook quản trị mạng Windows Server 2008