ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Ngoài thay đổi nút Like với thêm 5 sắc thái buồn, vui, giận, ngạc nhiên, yêu thì mạng xã hội cũng có thêm nhiều cải tiến và tính năng mới trong năm 2016 này mà có thể không phải tất cả mọi người đều kịp nhận ra. Hãy cùng thử xem đó là những tính năng gì mới trong bài viết bên dưới nhé! Lưu ý là các cập nhật mới này sẽ xuất hiện tùy theo từng khu vực địa phương.

Read more...