ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : 024-62920497; 0912152390; Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

DAOTAOCNTT.ORG: Mời các Bạn tham gia vào FB Nhóm tự học CNTT thông qua tài liệu CNTT Cisco, Microsoft, Lập trình, thiết kế website,... theo link sau:


https://www.facebook.com/groups/IT.BooksDoc/


Sau khi tham gia nhóm này, bạn sẽ nhận tài liệu đào tạo CNTT mới nhất và có thể truy cập các links download tài liệu đào tạo các chứng chỉ CNTT của các Cisco, Microsoft,.., Lập trình, thiết kế website,… từ nhóm Facebook này.

WEBSITE: HTTP://DAOTAOCNTT.ORG ; HTTP://VNCS.COM.VN 

====================================================

DAOTAOCNTT.ORG : Mời các bạn đăng ký nhận danh sách links download miễn phí  bên dưới :

 

A. Các sách ebook đào tạo thiết kế, lập trình Web

 

01. Hello! HTML5 & CSS3 :   561 trang

02.Beginning PHP5, Apache and MySQL Web Development (819 trang)

03. Joomla! 3.0 Beginner's Guide : 434 trang

04. Joomla! Templates: 361 trang

05. WordPress 24-Hour Trainer, 3rd Edition:  459 trang

06. PHP Web use Zend Framework:  342 trang

07. WordPress 24-Hour Trainer : 340 trang

 

B.Các tài liệu đào tạo lập trình ứng dụng

 

 01. Giáo trình_C#  (bản Tiếng Việt): 389 trang.

 02. C# Quick Syntax Reference : 123 trang.

 03. Beginning PHP5, Apache and MySQL Web Development : 819 trang

04.  Expert PHP and MySQL: 328 trang

C.Các ebook Security (an ninh bảo mật):

01. Certified Ethical Hacker version 9 (CEH v9) phiên bản Tiếng Việt (19 modules).

02.CERT Exercise Handbook 2013  (88 trang) &  CERT Exercise Handbook.2012  (297 trang)

03.BackTrack 5 CookBook: 296 trang.

04.Ethical Hacking and Countermeasures(Lab.Manual): 969 trang

05. Giáo trình mô tả Tiếng Việt: 

05.1 Cẩm nang An ninh an toan thong tin (dành cho cơ quan nhà nước)

05.2 Giáo trình An toàn thông tin: 214 trang.

05.3 Giáo trình Bảo mật hệ thống thông tin : 137 trang.

 

 

D. Các ebook Linux OS:

01. Linux Kernel Internals 2nd edition  : 397 trang 

02. Debian 7 Linux - System Administration Best Practices: 124 trang

03. Linux Pocket Guide, 3rd Edition: 274 trang

 

E. Các ebook Graphics, AutoCAD,.. :

01.Mastering AutoCAD 2016: 1083 trang. 

02.AutoCAD 2013 For Dummies: 595 trang.

03.1.  3D Studio MAX 3 Fundamentals:  97 trang.

03.2.  3D Studio MAX_toantap - Tiếng Việt: 105 trang. 

04.Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe® AIR™ for JavaScript Developers Pocket Guide

05. Flash Application;  Flash 8 ActionScript bible;  Flash 8 Projects for Learning Animation and Interactivity

06.1 Corel® Paint Shop Pro® X Digital Darkroom;     06.2 Illustrator CS for Dummies

07.1 Digital Character Animation 3;    07.2 Digital Lighting & Rendering

 

 F. Các ebook Database :

01. Pro MySQL : 769 trang 

02. Teach Yourself SQL in 21 Days: 586 trang.

  

G. Các ebook khác :  

01. Effective-E-Mail-Marketing:  219 trang

02. Introducing-Management-Develop-Guide: 133 trang

03. Finance for Non Financial Managers  : 195 trang

Trang chủ TÀI LIỆU LẬP TRÌNH & TỔNG HỢP