ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : 024-62920497; 0912152390; Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Hiện tại chúng tôi đang bán các tài liệu đào tạo lập trình ứng dụng   (bản ebook download)

Sách eBook sẽ được email hướng dẫn để các bạn có quyền truy cập và download trên CSDL của DAOTAOCNTT.ORG

Các bạn nào cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

 Mời các bạn xemTiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

 01. Giáo trình_C#  (bản Tiếng Việt): 389 trang.

 02. C# Quick Syntax Reference : 123 trang.

 03. Director MX 2004 Games Game development with Director: 343 trang.

 04. Pro PHP Programming: 433 trang

 05.Beginning PHP5, Apache and MySQL Web Development: 819 trang

 06.Expert PHP and MySQL:  328 trang

 07.Beginning Ajax with PHP: 270 trang

 08.Learning JavaScript, 3rd Edition: 364 trang

 

 Các bạn tham khảo nội dung  mục lục chi tiết các sách, mời nhấn vào đường link bên dưới:

Read more...

Hiện tại chúng tôi đang bán các tài liệu đào tạo lập trình ứng dụng   (bản cứng Hardcopy)

Các bạn nào cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Sách bản cứng (Hardcopy) sẽ được chuyển phát đảm bảo đến địa chỉ các bạn đăng ký bên dưới.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

Mời các bạn xemTiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

Danh sách các sách đào tạo CNTT  (bản cứng: Hardcopy):

 A. Lập trình ngôn ngữ cơ bản cho máy tính

 1. Giáo trình: Ngôn ngữ lập trình C
 2. Giáo trình: Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng C++
 3. Giáo trình: Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao   
 4. C++ toàn tập (tập 1, tập 2)
 5. Lập trình với SCRATCH: Dành cho trẻ em học lập trình, giúp lập trình Pascal, C++, PHP,..
 6. Lập trình CSDL bằng Visual Basic.Net
 7. GT: Lập trình . NET
 8. Tài liệu hướng dẫn thực hành công nghệ .NET
 9. Lập trình VBA trong Excel
 10. Lập trình quản lý với Microsoft Office 2013.
 11. Giáo trình: Lập trình Linux nâng cao
 12. Lập trình truyền thông Linux
 13. Học lập trình Fortran (áp dụng cho tính toán) qua 12 bài toán.
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

B.Tài liệu  lập trình đồ họa 3D, Game

 1. Công cụ lập trình ALICE: Sáng tạo thế giới ảo  (http://hourofcode.vn/alice-gioi-thieu-chung-ve-chuong-trinh-alice )
 2. GT: ứng dụng HYPERMESH (chia lưới mô hình 3D trong mô phỏng (CAE)).
 3. Nhập môn phát triển GAME

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

C.Tài liệu quản trị & lập trình Cơ sở dữ liệu dành cho Web

 1. Quản trị MySQL với  PHP MyAdmin
 2. Lập trình CSDL bằng Visual Basic.Net
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

D.Tài liệu phần mềm nhúng và lập trình phần mềm nhúng:

 1. Công nghệ phần mềm nhúng ( Embedded Software) : phần mềm cài đặt sẵn vào các thiết bị, nên sẽ chạy các OS (WinCE, DoS, Vxworks, Lyny OS, BSD, Green Hill, đặc biệt là Android hiện tại dùng nổi trội vì nguồn mở, kết nối điện toán đám mây như Google App, không phụ thuộc vào nhà SX phần cứng).
 2. Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex-M
 3. Hệ thống  nhúng thời gian thực
 4. Lập trình hệ thống nhúng
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

E. Tài liệu tổng quan, lý thuyết về lập trình, phần mềm

 1.  Cơ sở thuật toán và lập trình
 2. Lập trình hướng đối tượng
 3. Ngôn ngữ mô hình hóa GML
 4. Giáo trình: Kiểm thử phần mềm
 5. Giáo trình: Lập trình song song trên GPU
 6. GT: Đảm bảo chất lượng phần mềm.
 7. GT: Bảo trì phần mềm.
 8. Hướng dẫn thực hành SCRUM (khung làm việc nhóm phát triển phần mềm)
 9. GT: Quản lý dự án phần mềm
 10. Phần mềm nguồn mở