ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( Website : www.daotaocntt.org & www.vncs.com.vn )

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM ((VNIT-CS); LIÊN HỆ : CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG; DAOTAO@VNCS.COM.VN

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Các bạn nào cần mua & download sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua/ download sách đào tạo CNTT  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Mời các bạn xem danh sách các sách ebook đào tạo thiết kế, lập trình Web  bên dưới :

1. Hello! HTML5 & CSS3 :   561 trang

2. HTML5 and CSS Complete (7th_edition):  491 trang

3. Joomla! 3.0 Beginner's Guide : 434 trang

4. Joomla! Templates: 361 trang

5. WordPress 24-Hour Trainer, 3rd Edition:  459 trang

6. DHTML_and_CSS_Advanced :  440 trang

Các bạn tham khảo nội dung  mục lục chi tiết các sách, mời nhấn vào đường link bên dưới:

Read more...

Các bạn nào cần mua sách mời đăng ký mua nhấn vào link sau: 

Đăng ký mua sách đào tạo CNTT  hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Sách bản cứng (HandBook) sẽ chuyển phát đảm bảo đến địa chỉ các bạn đã đăng ký  theo link ở trên.  Mời các bạn xem danh sách các sách đào tạo CNTT  thiết kế, lập trình Web (bản cứng: Hardcopy) bên dưới:

Read more...