ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

C. Các ebook quản trị Cơ sở dữ liệu (Tiếng Việt)  :

01.PHP My SQL- Cơ bản (FPT Book).

02.PHP My SQL- Nâng cao (FPT Book).

 

B. Các ebook Database Tiếng Anh :

01. Pro MySQL : 769 trang 

02. Teach Yourself SQL in 21 Days: 586 trang.

03. Beginning T-SQL 2012, 2nd Edition   : 449 trang

04. SQL Server 2012 T-SQL Recipes, 3rd Edition