ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
 1. Cuộc sống thế hệ 3.0  (Life 3.0) Tiếng Việt
 2. Internet of  Things  (IoT) ebooks:
  • IoT cho người mới bắt đầu - Tiếng Việt
  • IoT Security
  • Tổng quan về IoT
  • Bản tin công  nghệ IoT
 3. Biểu diễn tri thức và suy nghĩ
 4. Công nghệ tri thức
 5. Cơ sở trí tuệ nhân tạo
 6. Tài liệu thực hành trí tuệ nhân tạo
 7. Học máy – các kỹ thuật cơ bản và hiện đại:  Học máy là 1 lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, liên quan đến việc nghiên cứu,  xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ thống “học” tự động từ dữ liệu để giải quyết các vấn đề (thống kê, chuẩn đoán, phân tích, phân loại, nhận dạng, dịch tự động, điều khiển các cử động robot.
 8. 6.Mô hình MARKOV: ứng dụng trong chuẩn đoán. 
 9. 7.Hệ chuyên gia : hệ thống dựa tri thức, là một chương trình máy tính chứa một số tri thức đặc thù của một hoặc nhiều chuyên gia con người về một chủ đề cụ thể nào đó).